Så här läser du av höjdkurvor på en orienteringskarta

När du är ute och orienterar, är höjdkurvor en av de viktigaste delarna av kartan att förstå. De visar hur terrängen ser ut och kan hjälpa dig att planera din väg genom skogen. Men att förstå höjdkurvor kan vara lite knepigt om du inte är van. Den här artikeln kommer att guida dig genom hur du läser av höjdkurvor på en orienteringskarta, så att du kan känna dig tryggare och säkrare nästa gång du är ute i terrängen.

Vad är höjdkurvor?

Höjdkurvor är linjer på kartan som representerar höjdskillnader i terrängen. Varje linje visar en specifik höjd över havet, och avståndet mellan linjerna visar hur brant terrängen är. Om linjerna ligger nära varandra betyder det att terrängen är brant, medan om de ligger längre ifrån varandra är terrängen flackare. Att kunna läsa av dessa linjer är avgörande för att kunna navigera effektivt och undvika oväntade hinder.

Olika typer av höjdkurvor

Det finns flera olika typer av höjdkurvor som du kan stöta på på en orienteringskarta:

 • Huvudkurvor: Dessa är de mest framträdande linjerna och representerar vanligtvis större höjdskillnader, ofta 5 eller 10 meter beroende på kartans skala.
 • Hjälpkurvor: Dessa linjer är tunnare och används för att visa mindre höjdskillnader, ofta halva höjden av huvudkurvorna.
 • Branta linjer: Dessa används för att markera mycket branta sluttningar eller klippor, och de är ofta markerade med små streck vid sidan av linjen.

Hur du tolkar höjdkurvor

När du tittar på en orienteringskarta är det viktigt att kunna tolka höjdkurvor korrekt. Här är några tips för hur du gör det:

 1. Studera linjerna: Börja med att titta på hur linjerna är placerade. Om de är mycket täta betyder det att det är en brant sluttning. Om de är utspridda är terrängen flackare.
 2. Leta efter mönster: Höjdkurvor kan bilda olika mönster som kan hjälpa dig att förstå terrängen bättre. Till exempel kan cirkelformade linjer visa en kulle, medan U-formade linjer kan indikera en dal.
 3. Använd färger och symboler: Många orienteringskartor använder färger och symboler för att ytterligare tydliggöra höjdskillnader. Mörkare färger kan indikera högre höjder, medan ljusare färger kan indikera lägre områden.

Praktiska exempel på hur du använder höjdkurvor

För att ge dig en bättre förståelse för hur höjdkurvor fungerar, låt oss titta på några praktiska exempel.

 • Planera din rutt: Om du ser att din planerade rutt går rakt över en tät samling av höjdkurvor, kanske du vill överväga att ändra din rutt för att undvika en brant stigning. I stället kan du välja en väg som går runt höjdkurvorna och följer en flackare terräng.
 • Identifiera landmärken: Höjdkurvor kan också hjälpa dig att identifiera viktiga landmärken. Till exempel kan en ensam kulle med höjdkurvor runt sig fungera som en tydlig referenspunkt under din orientering.
 • Förstå terrängens form: Genom att studera höjdkurvor kan du få en bra bild av terrängens form. Du kan identifiera åsar, dalar och sluttningar, vilket kan vara till stor hjälp när du navigerar.

Vanliga misstag att undvika

När du lär dig att läsa av höjdkurvor är det vanligt att göra några misstag. Här är några vanliga fallgropar och hur du kan undvika dem:

 • Ignorera små höjdkurvor: Små höjdkurvor kan verka obetydliga, men de kan ibland representera viktiga terrängdetaljer som kan påverka din rutt. Se till att du inte ignorerar dem.
 • Överskatta höjdskillnader: Det är lätt att överskatta hur branta vissa sluttningar är bara genom att titta på höjdkurvorna. Kom ihåg att linjernas avstånd representerar faktiska höjdskillnader, så försök att hålla en realistisk bild av terrängen i ditt huvud.
 • Missa sammanhanget: Höjdkurvor ger en tvådimensionell bild av terrängen. För att få en fullständig bild av hur det ser ut där ute behöver du också ta hänsyn till andra kartdetaljer som vegetation och vatten.

Avslutning

Att läsa av höjdkurvor på en orienteringskarta är en viktig färdighet som kan hjälpa dig att navigera mer effektivt och säkert i terrängen. Genom att förstå vad höjdkurvor är, hur de ser ut och hur du tolkar dem, kan du planera bättre rutter och undvika oväntade hinder. Kom ihåg att öva regelbundet och använda dessa tips varje gång du är ute och orienterar. Snart kommer du att känna dig mycket mer självsäker och kapabel när du står inför en karta full av höjdkurvor.

Lämna en kommentar

Orienteringsmagasinet