Sekretesspolicy för Orienteringsmagasinet

På Orienteringsmagasinet värdesätter vi din integritet och är engagerade i att skydda dina personuppgifter. Denna sekretesspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, skyddar och delar information om våra besökare och medlemmar.

Insamling av information

Vi samlar in information som hjälper oss att förbättra din upplevelse på vår webbplats. Detta inkluderar:

 • Personlig information som du frivilligt tillhandahåller när du registrerar dig på vår webbplats, prenumererar på vårt nyhetsbrev eller deltar i undersökningar och tävlingar. Denna information kan inkludera ditt namn, e-postadress och telefonnummer.
 • Icke-personlig information som automatiskt samlas in när du besöker vår webbplats, såsom din IP-adress, webbläsartyp och operativsystem.
 • Information från cookies för att förbättra din användarupplevelse och anpassa vårt innehåll och våra annonser.

Användning av information

Den information vi samlar in används i flera syften:

 • För att förbättra vår webbplats och de tjänster vi erbjuder.
 • För att skicka periodiska e-postmeddelanden med nyheter, uppdateringar, relaterade produkt- eller tjänsteinformation.
 • För att svara på dina frågor och kundtjänstförfrågningar.

Delning av information

Vi säljer, handlar eller annars överför inte dina personuppgifter till utomstående parter. Detta inkluderar inte betrodda tredje parter som hjälper oss att driva vår webbplats, genomföra vår verksamhet eller betjäna dig, så länge dessa parter godkänner att hålla informationen konfidentiell. Vi kan också släppa din information när vi tror att frisläppandet är lämpligt för att följa lagen, tillämpa våra webbplatspolicyer eller skydda våra eller andras rättigheter, egendom eller säkerhet.

Dataskydd

Vi vidtar olika säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi använder krypteringsteknik och säkra servrar för att säkerställa att din personliga information skyddas mot obehörig åtkomst och avslöjande.

Dina rättigheter

Som användare har du rätt att:

 • Begära tillgång till de personuppgifter vi har om dig.
 • Begära rättelse av felaktiga eller ofullständiga uppgifter.
 • Begära radering av dina personuppgifter.
 • Invända mot eller begränsa behandlingen av dina uppgifter.
 • Begära överföring av dina personuppgifter till en annan organisation.

Ändringar i vår sekretesspolicy

Vi kan uppdatera denna sekretesspolicy för att återspegla förändringar i vår praxis. Om vi gör några väsentliga ändringar, kommer vi att meddela dig genom att uppdatera datumet för ”senast uppdaterad” i denna policy och, i vissa fall, vi kan ge ytterligare meddelanden (såsom lägga till ett uttalande på vår hemsida eller skicka dig en notifikation).

Kontaktinformation

Om du har några frågor eller funderingar om vår sekretesspolicy, tveka inte att kontakta oss via vår kontaktsida.

Orienteringsmagasinet